15/08/2022 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh ngọc án
青玉案

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 17:29

 

Nguyên tác

凌波不過橫塘路,
但日送芳塵去。
錦瑟年華誰與度?
月臺花榭,
鎖窗朱戶,
惟有春知處。

碧雲冉冉蘅皋暮,
綵筆新題斷腸句。
試問閑愁都幾許?
一川煙草,
滿城風絮,
梅子黃時雨。

Phiên âm

Lăng ba[1] bất quá Hoành Đường[2] lộ,
Đán nhật tống phương trần[3] khứ.
Cẩm sắt niên hoa[4] thuỳ dữ độ?
Nguyệt đài hoa tạ,
Toả song chu hộ,
Duy hữu xuân tri xứ.

Bích vân nhiễm nhiễm hành cao mộ[5],
Thái bút[6] tân đề đoạn trường cú.
Thí vấn nhàn sầu đô kỷ hử?
Nhất xuyên yên thảo,
Mãn thành phong nhứ,
Mai tử hoàng thời vũ.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Lăng ba chưa quá Hoành Đường lộ
Mỏi mắt theo phương trần ngó
Cẩm sắt niên hoa ai đã độ
Nguyệt hoa đài tạ
Vàng son song hộ
Chỉ có xuân biết chỗ

Chờn vờn mây biếc hành cao mộ
Thái bút đoạn trường mới đề câu
Thử hỏi nhàn sầu chừng mấy hả
Một sông khói cỏ
Đầy thành tơ liễu
Lúc mai vàng mưa đổ
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Sóng gợn, chỉ bước chân đi của cô gái như làn sóng.
[2] Là một hồ lớn ở phía tây nam Ngô huyện, tỉnh Giang Tô, cách 10 dặm chạy suốt nam bắc.
[3] Bụi thơm, chỉ các cô gái đi, bụi bay lên.
[4] Trong bài Cẩm sắt của Lý Thương Ẩn có câu: "Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên" 錦瑟無端五十弦,一弦一柱思華年 (Năm chục dây tơ đàn cẩm sắt, Một dây một trụ nhớ hoa niên). Cẩm sắt là một loại đàn có vẽ hoa như gấm nên gọi là cẩm sắt, hoa niên là tuổi trẻ, đàm cẩm sắt có 50 dây, mỗi dây một trụ, cũng ví như một tuổi của người ta.
[5] Hành là một loại cỏ thơm, cao là bờ bãi, mộ là buổi chiều tối. Ý nói một vùng cỏ ngát buổi chiều tà.
[6] Là bút ngũ sắc. Nam sử: Giang Yêm lúc thiếu niên, nằm mộng có người tặng cho cái bút ngũ sắc mà từ đấy văn chương tiến bộ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Thanh ngọc án