27/05/2022 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh nhật

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2009 07:23

 

tặng Phạm Duy

Ngày sinh nhật anh
Gửi đôi sợi tóc
Thắt nơ nhung xanh
Trong khăn lụa bọc

Hai sợi tóc mai
Sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng
Em ơi thương hoài

Trời sinh thiên tài
Ngồi ôm sợi tóc?
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Sinh nhật