03/02/2023 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh nhím

Tác giả: Thuỵ Anh - Nguyễn Thuỵ Anh

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/04/2007 16:39

 

Nhim nhỉm nhìm nhim
Người thì đầy kim
Mà không may áo

Lúc cần đi dạo
Khoác áo kim vào
Đi chậm làm sao
Vì người nặng quá

Nhim nhỉm nhìm nhim
Người thì đầy kim...
2005

Nguồn: Thuỵ Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thuỵ Anh » Anh nhím