27/01/2022 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (XVII)
無題

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2017 18:17

 

Nguyên tác

一自飄蓬贍部南,
倚樓長歎月纖纖。
遙知法會諸天繞,
正想華台百寶嚴。
此界猶如魚少水,
微生只似燕巢簷。
同居善友應懷我,
已築浮圖欠合尖。

Phiên âm

Nhất tự phiêu bồng thiệm bộ nam,
Ỷ lâu trưởng thán nguyệt tiêm tiêm.
Dao tri pháp hội chư thiên nhiễu,
Chính tưởng hoa đài bách bảo nghiêm.
Thử giới do như ngư thiểu thuỷ,
Vi sinh chỉ tự yến sào thiềm.
Đồng cư thiện hữu ưng hoài ngã,
Dĩ trúc phù đồ khiếm hợp tiêm.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Nghĩ tợ cánh bồng lạc cõi Nam
Tựa lầu ca thán nguyệt canh tàn
Xa mờ hội pháp người lành đẹp
Lại tưởng đài hoa báu lạ nghiêm
Thân cá tuổi suy lần thiếu nước
Kiếp chim ô tạm lót hiên thềm
Ngỏ cùng thân hữu trong thiền đạo
Tạo cảnh chùa thêm gán lộ bàn
Nguồn: Mấy đoá sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (XVII)