07/10/2022 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Kế Bắc quy
自薊北歸

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 17:51

 

Nguyên tác

驅馬薊門北,
北風邊馬哀。
蒼茫遠山口,
豁達胡天開。
五將已深入,
前軍止半回。
誰憐不得意,
長劍獨歸來。

Phiên âm

Khu mã Kế môn bắc,
Bắc phong biên mã ai.
Thương mang viễn sơn khẩu,
Khoát đạt Hồ thiên khai.
Ngũ tướng dĩ thâm nhập,
Tiền quân chỉ bán hồi.
Thuỳ liên bất đắc ý,
Trường kiếm độc quy lai.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cửa Kế Bắc ngựa biên rong ruổi
Lạnh gió mùa giọng nỗi bi ai
Trời Hồ tít tắp trải dài
Miên man núi mở mé ngoài xa xa
Năm tướng đà vào sâu đất lạ
Cánh tiên quân ước nửa đã lui
Thương ai chí chẳng hợp thời
Một thân quay ngọn gươm dài về đây
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Tự Kế Bắc quy