14/08/2022 01:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời đại Bắc thuộc - Nhà Tuỳ Đường (603-938)

Tác giả: Hồ Đắc Duy

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/03/2015 22:04

 

Đất Việt Thường, vào tròng lệ thuộc (603)
Quân Tuỳ Đường lần lượt kéo sang
Dưới giày xâm lược ngoại bang
Nước non xơ xác hoang tàn thảm thương

Bọn Bắc phương đánh hơi thấy lửa
Nghe Lâm Ấp vàng quả thật nhiều
Lưu Phương được phái đem theo
Quân hơn một vạn vượt đèo đánh sang

Vua Phạm Chí chận đường đánh trả
Quân nhà Tuỳ bèn giả chạy thua
Đột nhiên quay lại đánh vào
Trung quân phản kích làm vua chạy dài

Nhà Tuỳ mất, Đường sai Đạo Hựu
Sang Giao Châu phủ dụ Khâm Hoà
Là người khét tiếng điêu ngoa
Khâm Hoà thái thú xin qua chầu hầu (618)

Y cướp bóc trân châu ngọc quý
Khi về Tàu, làm lễ dâng lên
Địa đồ, sổ bộ tịch điền
Của dân Nam Việt không quên một vùng

Đường Thái Tông đổi tên thành Phủ (622)
Xứ Việt Thường xưa gọi Giao Châu
Nay thì được gọi như sau
An Nam đô hộ thuộc Tàu từ đây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Đắc Duy » Thời đại Bắc thuộc - Nhà Tuỳ Đường (603-938)