08/02/2023 18:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dù đui mà giữ đạo nhà

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 07:09

 

Ngả đường nào cũng mịt mù đen đặc
Ông đi
Tìm nghĩa sĩ tế linh nơi Cần Giuộc
Kiếm ngư tiều trị bịnh xứ Ba Tri
Ông đi
Không phi nhờ vào cây gậy.

Buổi cương thường u mị
Con mắt nhắm rồi chưa xong
Thiếu mắt xem chừng còn quá đủ
Để nhìn thế sự: mớ bòng bong.

Ví thử mắt nhìn thông tỏ
Tim vỡ từ lâu còn gì
Thân già ắt hẳn còn bung xé
Kiến ngãi bao giờ chịu bất vi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Dù đui mà giữ đạo nhà