26/06/2021 00:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngòi sách, ruộng học là đây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2019 22:11

 

Ngòi sách, ruộng học là đây,
Cho nên Phú Diễn[1], đất này lắm quan.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Tên nôm là Kẻ Diễn, xã thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngòi sách, ruộng học là đây