06/08/2021 10:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 152

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 16:11

 

Lợi danh từng biết chốn xôn xao,
Dấu cũ đành mong nối họ Sào[1].
Đèo núi vỗ tay cười khúc khích,
Rặng thông vắt cẳng hát nghêu ngao.
Đòi nơi phong nguyệt vui thay bấy,
Dầu phận công hầu bạn được nào?
Hãy so xem người thế tục,
Âu ta cũng đã kể làm cao.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Tức Sào Phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 152