29/09/2022 09:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ giáp
下峽

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:26

 

Nguyên tác

憶子啼猿繞樹哀,
雨隨孤棹過陽臺。
波頭未白人頭白,
瞥見春風灩澦堆。

Phiên âm

Ức tử đề viên nhiễu thụ ai,
Vũ tùy cô trạo quá Dương Đài.
Ba đầu vị bạch nhân đầu bạch,
Miết kiến xuân phong Diễm Dự Đôi.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Quanh cây vượn hú nhớ con hoài,
Chèo lẻ mưa theo quá Dương Đài.
Sóng chửa bạc đầu, người đầu bạc,
Liếc gò Diễm Dự gió xuân bay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Hạ giáp