07/10/2022 11:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề mộc cư sĩ kỳ 2
題木居士其二

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 20/06/2021 11:25

 

Nguyên tác

為神詎比溝中斷,
遇賞還同爨下餘。
朽蠹不勝刀鋸力,
匠人雖巧欲何如。

Phiên âm

Vi thần cự tỉ câu trung đoạn,
Ngộ thưởng hoàn đồng thoán hạ dư.
Hủ đố bất thắng đao cứ lực,
Tượng nhân tuy xảo dục hà như.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Làm thần sao để nứt khe thân
Gặp thấy còn khen bếp để tàn
Mọt nát chẳng hơn cưa đục đẽo
Thợ tài tuy khéo muốn sao chăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Đề mộc cư sĩ kỳ 2