07/07/2022 07:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh Phi kỳ 2
眀妃其二

Tác giả: Ngô Ỷ - 吳綺

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 23:20

 

Nguyên tác

莫怨妍媸向畫中,
眀妃薄命在和戎。
便教寫得傾城貌,
未必君恩冠後宫。

Phiên âm

Mạc oán nghiên xi hướng hoạ trung,
Minh Phi bạc mệnh tại Hoà Nhung.
Tiện giao tả đắc khuynh thành mạo,
Vị tất quân ân quan hậu cung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xấu hay đẹp trong hoạ đồ đừng trách,
Nên Minh Phi bạc mệnh bởi Hoà Nhung.
Nét khuynh thành nếu hoạ sư vẽ đúng,
Chắc gì vua bao quát hết hậu cung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Ỷ » Minh Phi kỳ 2