29/11/2021 15:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thiên Thai sơn
題天台山

Tác giả: Ngô Thì Chí - 吳時志

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2020 16:28

 

Nguyên tác

輕輕客袖拂清風,
獨立台山第一峰。
古蹟現留禪塔在,
俗僧歸去梵林空。
遍磨石篆求遺事,
遙向松陰盼故宮。
逸起悠悠茶未歇,
暮嵐何處響寒鐘。

Phiên âm

Khinh khinh khách tụ phất thanh phong,
Độc lập Thai sơn[1] đệ nhất phong.
Cổ tích hiện lưu Thiền tháp tại,
Tục tăng quy khứ Phạn lâm không.
Biến ma thạch triện cầu di sự,
Dao hướng tùng âm phán cố cung[2].
Dật khởi du du trà vị yết,
Mộ lam hà xứ hưởng hàn chung.

Dịch nghĩa

Gió mát nhè nhẹ phất vào ống tay áo khách
Một mình đứng trên ngọn cao thứ nhất núi Thiên Thai
Dấu vết chỉ còn lại cây tháp Thiền chơ vơ
Sư thầy đi rồi cảnh chùa Phật hoang vắng
Lau chùi bia đá tìm xem việc cũ
Xa ngắm bóng tùng lặng nhìn cung xưa
Nổi hứng dạt dào, chén trà chưa uống cạn
Khói chiều buông ở nơi nao vẳng lại tiếng chuông chùa lạnh lẽo

Bản dịch của Thạch Can

Ống tay nhẹ phất gió hây hây
Khách một mình trên đỉnh núi Thai
Tháp Phạn ngẩn ngơ trơ dấu cũ
Rừng Thiền hiu quạnh vắng sư thầy
Việc xưa lần đọc trên bia đá
Cung cũ vời trông dưới bóng cây
Hứng nổi dạt dào trà chửa cạn
Khói chiều văng vẳng tiếng chuông rơi
Nguồn: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Tổng tập văn học Việt Nam (tập 8), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000
[1] Núi Thiên Thai, tức núi Đông Cứu, thuộc huyện Gia Lương, TP. Bắc Ninh.
[2] Cung cũ. Chỉ hành cung do chúa Trịnh Cương và Trịnh Giang xây cất trên núi Thiên Thai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Chí » Đề Thiên Thai sơn