31/03/2023 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vinh nhục

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 13/04/2006 07:38

 

Đương cơn khổ nhục, lắm người khinh,
Vốn hễ làm người, có nhục vinh.
Vận đỏ, ghe[1] người cho muối cá,
Hồi đen, lắm kẻ xóc xương kình[2].
Đại nhân bao quản nhời chênh lệch,
Quân tử khôn từ chốn đá đanh.
Thôi hẵng đợi trời bình trị đã,
Gặp thời vỗ cánh sẽ ra danh!
Sách Văn đàn bảo giám chép tiêu đề là Đợi thời.

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
2. Nam Phong tạp chí, số 91, tháng 1-1925
[1] Lắm.
[2] Làm hại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vinh nhục