04/02/2023 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ân chế tứ thực ư Lệ Chính điện thư viện yến phú đắc “lâm” tự
恩制賜食於麗正殿書院宴賦得林字

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 11:15

 

Nguyên tác

東壁圖書府,
西園翰墨林。
誦詩聞國政,
講易見天心。
位竊和羹重,
恩叨醉醴深。
載歌春興曲,
情竭為知音。

Phiên âm

Đông Bích đồ thư phủ,
Tây Viên[1] hàn mặc lâm.
Tụng Thi, văn quốc chính,
Giảng Dịch, kiến thiên tâm.
Vị thiết hoà huyên trọng,
Ân thao tuý tửu thâm.
Tài ca xuân hứng khúc,
Tình kiệt vị tri âm.

Dịch nghĩa

Phủ Đông Bích chứa sách
Vườn phía Tây nhiều nho sĩ
Đọc Kinh Thi biết việc nước
Giảng Kinh Dịch hiểu lòng trời
Chức vụ cao được vua trọng
Ơn vua cuồn cuộn, (vừa) uống rượu say sưa
vừa hát khúc nhạc xuân
Tận tình vì người tri âm.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đông Bích nơi vựa sách
Vườn tây học giả đầy
Đọc Thi nghe việc nước
Giảng Dịch thấy lòng trời
Chức trọng xin ra sức
Ơn dầy được rượu say
Thơ ngâm hoà điệu hát
Tạ ơn vua cao dày.
Đông và Bích là tên của 2 ngôi sao trong nhị thập bát tú, thuộc chòm sao Văn chương. Nhà Đường Vì thế lấy hai chữ Đông Bích đặt tên thư viện hoàng gia đặt ở Lệ Chính điện.

[1] Một khu vườn nổi tiếng của Tào Thực ở Quận Nghiệp. Thời ấy, bảy tài tử Kiến An thường tụ họp ở đây làm thơ văn. Bảy thất tử Kiến An là: Vương Xán, Khổng Dung, Lưu Trinh, Trần Lâm, Nguyễn Vũ, Từ Cán, Ứng Sướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » Ân chế tứ thực ư Lệ Chính điện thư viện yến phú đắc “lâm” tự