23/10/2021 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Tô Vị Đạo
贈蘇味道

Tác giả: Đỗ Thẩm Ngôn - 杜審言

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2008 03:07

 

Nguyên tác

北地寒應苦,
南庭戍未歸。
邊聲亂羌笛,
朔氣卷戎衣。
雨雪關山暗,
風霜草木稀。
胡兵戰欲盡,
漢卒尚重圍。
雲淨妖星落,
秋深塞馬肥。
據鞍雄劍動,
插筆羽書飛。
轝駕還京邑,
朋遊滿帝畿。
方期來獻凱,
歌舞共春輝。

Phiên âm

Bắc địa hàn ưng khổ,
Nam đình thú vị quy.
Biên thanh loạn Khương địch,
Sóc khí quyển nhung y.
Vũ tuyết quan sơn ám,
Phong sương thảo mộc hy.
Hồ binh chiến dục tận,
Hán tốt thượng trùng vi.
Vân tịnh yêu tinh lạc,
Thu thâm tái mã phì.
Cứ yên hùng kiếm động,
Sáp bút vũ thư phi.
Dư giá hoàn kinh ấp,
Bằng du mãn đế kỳ.
Phương kỳ lai hiến khải,
Ca vũ cộng xuân huy.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đất bắc lạnh rất khổ
Vùng nam "thú" chưa về
Khen Khương loạn biên ải
Gió bắc quyện nhung y
Mưa tuyết quan san xám
Sương gió cỏ cây thưa
Quân Hồ không thiết đánh
Lính Hán vẫn trùng vi
Mây quang sao gở rụng
Thu sâu ngựa béo phì
Trên yên gươm báu động
Vẫy bút hịch thư đi
Xa giá về đô cũ
Bạn đón khắp kinh kỳ
Đang giữa ngày báo tiệp
Múa hát xuân bốn bề
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Thẩm Ngôn » Tặng Tô Vị Đạo