03/07/2022 17:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự hoài
敘懷

Tác giả: Từ Nguyệt Anh - 徐月英

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 13:18

 

Nguyên tác

為失三從泣淚頻,
此身何用處人倫。
雖然日逐笙歌樂,
長羨荊釵與布裙。

Phiên âm

Vị thất tam tòng[1] khấp lệ tần,
Thử thân hà dụng xử nhân luân.
Tuy nhiên nhật trục sinh ca lạc,
Trường tiện kinh thoa dữ bố quần.

Dịch nghĩa

Vì không giữ được "tam tòng" nên cứ khóc hoài,
Thân này còn bảo ai về luân lý.
Tuy hàng ngày theo đuổi nghề vui đàn hát,
Nhưng từ lâu chỉ thích cài thoa gỗ kinh và mặc áo vải đay.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mất "tam tòng" luôn tuôn lệ tủi
Đem luân thường mà nói ai nghe
Tuy theo nghề hát ê chề
Bình thường áo vải thoa che qua ngày
[1] Đạo của phụ nữ nhà gia giáo thời xưa ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyệt Anh » Tự hoài