25/09/2023 12:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhắn sương

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 17:34

 

Gầy mai héo liễu, rũ trà mi
Như thế đời ta có khác gì
Xin với làn sương đêm toả xuống
Lạnh rồi thêm lạnh nữa làm chi
20-10-1995
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Nhắn sương