23/10/2021 02:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ tứ nhật chu tại trung lưu ngẫu đắc
初四日舟在中流偶得

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2012 14:26

 

Nguyên tác

家在海天遠,
倚舟待晚潮。
看書消白晝,
哦句度青宵。
俗眼無堪對,
香魂不可招。
獨斟一盃酒,
初月渃相嘲。

Phiên âm

Gia tại hải thiên viễn,
Ỷ chu đãi vãn triều.
Khán thư tiêu bạch trú,
Nga cú độ thanh tiêu.
Tục nhãn vô kham đối,
Hương hồn bất khả chiêu.
Độc châm nhất bôi tửu,
Sơ nguyệt nhược tương trào.

Dịch nghĩa

Nhà ở nơi trời biển xa
Tựa thuyền chờ con nước muộn
Xem sách cho qua ngày trắng
Ngâm thơ cho hết đêm thanh
Những con mắt tục, không sao nhìn được
Hương hồn nàng, chẳng thể vời lại
Một mình rót một chén rượu
Trăng đầu tháng dường như chế giễu ta

Bản dịch của Phan Văn Các

Nhà xa, cách biển trời
Tựa mạn, đợi triều chầy
Xem sách, qua ngày trắng
Ngâm thơ, vợi đêm dài
Mắt tục, không nhìn được
Hồn thơm, chẳng thể vời
Một mình, rót chén rượu
Trăng sớm cười trêu ngươi
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Sơ tứ nhật chu tại trung lưu ngẫu đắc