23/05/2022 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Lê Huy Mậu

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 06:11

 

Gió chướng thổi cồn cào
Sóng vật vã đập mình vào bờ đá
Du khách nối nhau thăm chùa Phật Bà nằm

Chiều lặng lẽ thả một bông sứ trắng
Xuống cõi người hư không.
Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Huy Mậu » Không đề