24/01/2022 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Khích Ngang trích Ba Trung
送郤昂謫巴中

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2018 14:05

 

Nguyên tác

瑤草寒不死,
移植滄江濱。
東風灑雨露,
會入天地春。
予若洞庭葉,
隨波送逐臣。
思歸未可得,
書此謝情人。

Phiên âm

Dao thảo[1] hàn bất tử,
Di thực thương giang tân.
Đông phong sái vũ lộ,
Hội nhập thiên địa xuân.
Dư nhược Động Đình diệp,
Tuỳ ba tống trục thần.
Tư quy vị khả đắc,
Thư thử tạ tình nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ dao không chết lạnh,
Đem trồng bờ sông xanh
Gió đông tưới sương móc,
Cùng đất trời vào xuân.
Động Đình, ta lá rụng,
Theo nước tiễn trục thần.
Muốn về mà chẳng được,
Làm thơ tạ bạn thân.
Ba Trung: đất thuộc Tứ Xuyên, nằm phía đông bắc Tứ Xuyên, giáp với Hán Trung của Thiểm Tây, xưa là vùng hoang vu, triều đình thường đày các quan bị giáng chức xuống đấy. Khích Ngang là bạn của Lý Bạch, năm 758 (Càn Nguyên đời Đường Túc Tông) làm Chiêm sự trong cung (tức Chấp sự, coi việc trong nhà cho thái tử và hoàng hậu), từ chức Thập di giáng xuống làm Uý, đày đi Thanh Hoá, Ba Trung, Tứ Xuyên.

[1] Theo truyền thuyết là cỏ tiên, không chết, dùng làm thuốc, còn gọi là tiên thảo, linh chi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tống Khích Ngang trích Ba Trung