15/08/2020 13:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa thơm ong bướm đang mê

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:20

 

Hoa thơm ong bướm đang mê,
Thương chưa phỉ dạ mình về bỏ đây.
Khảo dị:
Hoa thơm ong bướm đang mê,
Thương mình chưa phỉ dạ, sao nỡ về bỏ tôi?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa thơm ong bướm đang mê