14/06/2021 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nhìn ngẫm đường trần”

Tác giả: Thích Thiền Tâm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2017 07:05

 

Nhìn gẫm đường trần đầy khổ nhọc
Lòng tưởng Tây Phương cõi Thiên Trúc
Đầu non trăng sáng tiếng chuông ngân
Canh khuya cầm quyển Lăng Nghiêm đọc.
Nguồn: Niệm Phật thập yếu, Thích Thiền Tâm, NXB Tôn giáo, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Thiền Tâm » “Nhìn ngẫm đường trần”