05/02/2023 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XLVIII (Lòng can đảm đem thay phần)
XLVIII (Le courage est ce qui remplace)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/10/2022 11:07

 

Nguyên tác

Le courage est ce qui remplace
Ce que l’on désire, et parfois
Si ferme et si haute est sa foi
Qu’il s’enivre du vain espace.

Semblable à la musique, il sait
Envahir, leurrer, se répandre,
Mais il n’est qu’un mortel essai
Pour l’instinct véhément et tendre,

Car, dans les choses de l’amour,
Les seules exactes et sages
Et qui dédaignent tout détour,
Comment croirait-on au courage?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lòng can đảm đem thay phần
Những gì khao khát, đôi lần trong ta
Niềm tin em chắc cao xa
Để anh say khướt đi vào khoảng không.

Như âm nhạc, anh đã từng
Tóm thâu, dụ dỗ, rồi dần lây lan,
Nhưng là thử nghiệm từ trần
Bản năng hừng hực và đang dịu dàng,

Vì, những điều tình yêu đang,
Chỉ là chính xác khôn ngoan thôi mà
Người chê lối vòng nẻo xa,
Làm sao dũng cảm cho ra dáng người?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » XLVIII (Lòng can đảm đem thay phần)