20/06/2024 14:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Động Đình thu nguyệt
洞庭秋月

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2012 08:08

 

Nguyên tác

金波穆穆印寒流,
秋水秋天一色秋。
何處回仙三弄笛,
珠光時共月光浮。

Phiên âm

Kim ba mục mục ấn hàn lưu,
Thu thuỷ thu thiên nhất sắc thu.
Hà xứ hồi tiên tam lộng địch,
Châu quang thời cộng nguyệt quang phù.

Dịch nghĩa

Sóng vàng rỡ rỡ in trên dòng lạnh
Nước thu trời thu hoà một sắc thu
Chốn nào ba lần tiên về thổi sáo?
Ánh viên ngọc sáng loé sáng cùng trăng

Bản dịch của Kim Anh

Sóng vàng rỡ rỡ mặt hồ
Trời thu nước biếc toả mờ sắc thu
Tiên về thổi sáo nơi đâu
Ngọc châu loé sáng đua màu cùng trăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Động Đình thu nguyệt