06/08/2020 07:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý trước
醉著

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 16:06

 

Nguyên tác

萬里清江萬里天,
一村桑柘一村煙。
漁翁醉著無人喚,
過午醒來雪滿船。

Phiên âm

Vạn lý thanh giang vạn lý thiên,
Nhất thôn tang giá nhất thôn yên.
Ngư ông tuý trước vô nhân hoán,
Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền.

Dịch nghĩa

Sông trong dài vạn dặm, chân trời dài vạn dặm,
Một thôn trồng dâu, sương khói vương vương.
Ngư ông uống say nhưng không có ai lay gọi,
Đến quá trưa mới tỉnh rượu, tuyết đã rơi đầy thuyền rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông vạn dặm, chân trời cũng thế
Một thôn dâu sương khói quyện bay
Ngư ông say, chẳng ai lay
Quá trưa tỉnh dậy tuyết đầy thuyền câu
Bài thơ này trong nhiều tài liệu Việt Nam chép của Không Lộ thiền sư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Tuý trước