10/08/2020 15:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ phong kỳ 23 (Thu lộ bạch như ngọc)
古風其二十三(秋露白如玉)

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Điền Phong vào 31/05/2014 08:11

 

Nguyên tác

秋露白如玉,
團團下庭綠。
我行忽見之,
寒早悲歲促。
人生鳥過目,
胡乃自結束。
景公一何愚,
牛山淚相續。
物苦不知足,
得隴又望蜀。
人心若波瀾,
世路有屈曲。
三萬六千日,
夜夜當秉燭。

Phiên âm

Thu lộ bạch như ngọc,
Đoàn đoàn há đình lục.
Ngã hành hốt kiến chi,
Hàn tảo bi tuế xúc.
Nhân sinh điểu quá mục,
Hồ nãi tự kết thúc.
Cảnh Công nhất hà ngu,
Ngưu sơn lệ tương tục.
Vật khổ bất tri túc,
Đắc Lũng hựu vọng Thục.
Nhân tâm nhược ba lan,
Thế lộ hữu khuất khúc.
Tam vạn lục thiên nhật,
Dạ dạ đương bỉnh chúc.

Bản dịch của Điền Phong

Sáng nay trời lạnh dạo chơi
Sân rêu bỗng thấy sương rơi hạt tròn
Rêu xanh, hạt ngọc trắng ròn,
Thu rồi, năm hết, lòng buồn xót xa.
Đời người trước mắt cứ én qua,
Làm chi bó buộc để mà khổ thân?
Cảnh Công thật cũng ngu đần,
Núi Ngưu nghĩ đến tử thần lệ rơi.
Lòng tham làm khổ không nguôi,
Lũng mong được Thục, Thục rồi ước ao.
Lòng người như sóng xô rào
Đường đi khuất khúc, nghĩ nào ra chi.
Trăm năm nào có lâu gì?
Đêm đêm đốt đuốc hãy đi chơi mà.
Dịch năm 1951.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Cổ phong kỳ 23 (Thu lộ bạch như ngọc)