28/01/2021 12:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rồi đây ta kiện ông Tơ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 14:56

 

Rồi đây ta kiện ông Tơ,
Nơi thương không vấn, vấn vơ nơi nào.
Khảo dị:
Rồi đây ta kiện ông Tơ,
Nơi thương không vấn, vẩn vơ nơi nào.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Rồi đây ta kiện ông Tơ