25/01/2020 10:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời này lắm kẻ nói khoe

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2015 16:56

 

Đời này lắm kẻ nói khoe,
Một chuyến xe lửa bao nhiêu ghe cũng không bì.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đời này lắm kẻ nói khoe