26/10/2021 00:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm võng rách cùng queo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/04/2015 13:37

 

Đêm nằm võng rách cùng queo,
Ông bá hộ tới nói, chê nghèo không ưng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm võng rách cùng queo