06/08/2020 06:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đờn cầm ai nỡ đứt dây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/09/2015 17:14

 

Đờn cầm ai nỡ đứt dây,
Gẫm mình vô tội, ai gây oán thù.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đờn cầm ai nỡ đứt dây