27/10/2020 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài An Dưỡng kỳ 2
懷安養其二

Tác giả: Nhật Quán thiền sư - 日觀禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2017 20:57

 

Nguyên tác

直上高樓望故鄉,
金烏落處暮雲蒼。
懸知父母哀憐久,
腸斷飄萍在遠方。

Phiên âm

Trực thượng cao lâu vọng cố hương,
Kim ô lạc xứ mộ vân thương.
Huyền tri phụ mẫu ai liên cửu,
Trường đoạn phiêu bình tại viễn phương.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Lên lầu mơ hưởng cõi trường xuân,
Nơi ác vàng sa, ráng đỏ bừng!
Cảm đấng cha lành thương trẻ dại,
Cánh bèo mãi lạc bến trầm luân!
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhật Quán thiền sư » Hoài An Dưỡng kỳ 2