28/01/2022 23:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bản sự thi - Xuân Vũ lâu đầu xích bát tiêu
本事詩-春雨樓頭尺八簫

Tác giả: Tô Mạn Thù - 蘇曼殊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2015 13:59

 

Nguyên tác

春雨樓頭尺八簫,
何時歸看浙江潮?
芒鞋破缽無人識,
踏過櫻花第幾橋。

Phiên âm

Xuân Vũ lâu đầu xích bát[1] tiêu,
Hà thì quy khán Chiết Giang triều[2]?
Mang hài phá bát[3] vô nhân thức,
Đạp quá anh hoa[4] đệ kỷ kiều.

Dịch nghĩa

Xuân Vũ đầu lầu tiêu dài thước tám,
Bao giờ về ngắm sóng triều Chiết Giang.
Giày cỏ bát vỡ không ai biết mình,
Đi qua cầu hoa anh đào thứ mấy.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Tiêu thước tám đầu lầu Xuân Vũ
Triều Chiết Giang bao trở về xem
Ai hay bát vỡ giày rơm
Hoa anh đào đã đặt chân mấy cầu
Bài này tuyển từ Mạn Thù toàn tập do Liễu Á Tử biên soạn, làm năm 1909 khi tác giả ở Nhật. Tác giả làm vì quen một danh kỹ là Bách Trợ từ hồi ở Nhật.

Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
[1] Một loại tiêu của Nhật. Theo Yến Tử khám tuỳ bút của Mạn Thù: “Tiêu bát xích của Nhật giống như ống tiêu của Trung Quốc, nghe nói truyền lại từ người Kim, tiêu khúc có tên là Xuân vũ, điệu nghe buồn lắng. Thầy tu người Nhật có người chuyên thổi tiêu xích bát khi hành khất.“
[2] Chỉ thuỷ triều sông Tiền Đường.
[3] Là giày cỏ bát vỡ. Hai hình ảnh giày và bát (chân đi giày cỏ, tay cầm bát đi khất thực) là hình tượng của hoà thượng. Khi nhà thơ hai mốt tuổi đã xuất gia đi tu nên dùng hình ảnh trên để tự chỉ mình.
[4] Tức hoa anh đào, hoa nở vào cuối xuân, màu hồng nhạt, màu đẹp, huơng đưa nhè nhẹ, người Nhật lấy hoa này làm quốc hoa, đến mùa hoa nở, mọi người đua nhau thưởng ngoạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Mạn Thù » Bản sự thi - Xuân Vũ lâu đầu xích bát tiêu