29/01/2022 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/01/2009 02:36

 

Nột bến đau một trường giang khổ
Xếp hàng xin kiếp nữa bên nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Xin