27/09/2022 10:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học làm thơ

Tác giả: Chân Hội Nghiêm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/07/2017 08:44

 

Ngày đầu con học làm thơ
Lơ ngơ, lóng ngóng, ngồi chờ chép thôi
Ngày sau con thấy bồi hồi
Hỏi ai? Ai nói? Chao ôi khổ đời!
Yêu thơ không biết làm thơ
Thôi thì đừng nữa, để giờ mà tu
Con tu, con thấy lù mù
Ra ngồi ngắm cảnh thay công phu đỡ buồn
Yêu đời, yêu cảnh tu luôn
Cảnh đời đẹp thế ta buồn làm chi
Buồn vui lên xuống có khi
Yêu thơ con thấy, tức thì... an vui
Nhờ thơ nên đạo thêm vui
Yêu thơ yêu đạo có gì lạ đâu
Thở cười con biết nhìn sâu
Tâm tư lắng đọng, không đâu không cười
Ngày nay con biết yêu thơ
Biết yêu luôn đạo là nhờ có tu
Tu đây không phải tu mù
Thở cười con biết buông thư thân mình
Ở đây con nói chân tình
Tu đi rồi thấy lòng mình thảnh thơi
Không thì lắm nỗi chơi vơi
Hiểu sâu hiểu thấu nguyện rời buông lơi
Ta về dựng lại cơ ngơi
Một khi giông bão, có nơi để về
Nguồn: Đôi khi (thơ), Chân Hội Nghiêm, NXB Trẻ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chân Hội Nghiêm » Học làm thơ