03/08/2020 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm năm canh trông nam tưởng bắc

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2015 15:14

 

Đêm năm canh trông nam tưởng bắc
Ngày sáu khắc rục rũ không đặng một tiếng cười
Bởi vì sa lời ăn tiếng nói với người khi xưa
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm năm canh trông nam tưởng bắc