01/10/2020 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu cảm

Tác giả: Hoàng Tạo

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2016 17:52

 

Gió thu tiêu sắt bóng thu quang,
Khiến khách bi thu thấy cảnh càng.
Giếng ngọc sen tàn bông nhạt thắm,
Rừng ngô cây rụng lá gieo vàng.
Tính vòng tinh nhật năm già nửa,
Tưởng bước phong vân mấy dặm trường.
Tiếng sấm đất bằng bao đặng thấy,
Chừng qua đông nữa đến xuân sang
Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Tạo » Thu cảm