28/05/2024 15:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí tác ký thướng Hán Trung vương kỳ 2
戲作寄上漢中王其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 22:39

 

Nguyên tác

謝安舟楫風還起,
梁苑池臺雪欲飛。
杳杳東山攜妓去,
泠泠修竹待王歸。

Phiên âm

Tạ An[1] chu tiếp phong hoàn khởi,
Lương uyển[2] trì đài tuyết dục phi.
Yểu yểu đông sơn huề kĩ khứ,
Linh linh tu trúc đãi vương quy.

Dịch nghĩa

Thuyền của Tạ An được gió đưa đi,
Tuyết trên đài trong ao nơi vườn Lương muốn rơi.
Mờ mờ nơi núi đông dẫn con hát đi theo,
Trúc rậm cứ điềm nhiên chờ ông trở về.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tạ An thuyền lướt gió nổi rồi,
Đài ao Lương uyển tuyết mới rơi.
Núi đông mờ ảo tay ôm gái,
Bụi trúc thản nhiên cứ đợi người.
(Năm 763)

[1] Tạ An (320-385) tự An Thạch 安石, người đời Tấn, làm chức tới thái phó. Trước đó, ẩn cư nơi núi đông, tới bốn mươi tuổi mới ra làm quan.
[2] Khu vườn phía đông của Lương Hiếu Vương 梁孝王 đời Hán, chỉ nơi quyền quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí tác ký thướng Hán Trung vương kỳ 2