30/11/2020 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ta thương chắc mần ri

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:22

 

Hai ta thương chắc[1] mần ri[2],
Mẹ thầy mần rứa[3], anh thì mần răng[4].
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Thương nhau.
[2] Làm gì.
[3] Làm như thế.
[4] Làm sao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai ta thương chắc mần ri