14/05/2021 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ca Phong đài
歌風臺

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2011 19:37

 

Nguyên tác

手提三尺馭群雄,
撥亂功成起沛中。
可惜滅秦平楚後,
不歌湛露只歌風。

Phiên âm

Thủ đề tam xích ngự quần hùng,
Bát loạn công thành khởi Bái Trung.
Khả tích diệt Tần, bình Sở hậu,
Bất ca Trạm lộ, chỉ ca Phong.

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Tay ba thước kiếm đấu quần hùng,
Dẹp loạn công thành, nổi Bái Trung.
Chỉ tiếc diệt xong Tần với Sở,
Không ca Trạm lộ, chỉ ca Phong.
Nguồn: Ảnh hưởng Hán văn Lý - Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn, NXB Giáo dục, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Ca Phong đài