11/08/2022 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ những cây

Tác giả: Kabir - कबीर

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2008 12:20

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Chỉ những cây lá phủ màu xanh
Mới biết nước mưa ngon và mát
Những cây khô lá rụng trơ cành
Mới hỏi: Mưa làm gì, thêm ướt?
Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kabir » Chỉ những cây