16/06/2021 16:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật sơn trung
夏日山中

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/08/2010 08:12

 

Nguyên tác

懒搖白羽扇,
裸體青林中。
脫巾挂石壁,
露嵿洒松風。

Phiên âm

Lãn diêu bạch vũ phiến,
Loã thể thanh lâm trung.
Thoát cân quải thạch bích,
Lộ đính sái tùng phong.

Dịch nghĩa

Chậm rãi phất quạt lông chim trắng,
Thân loã lồ giữa rừng xanh.
Tháo khăn máng vách đá,
Gió xuyên qua tàng thông vỗ vào đỉnh đầu trần.

Bản dịch của Quỳnh Chi

Quạt lông phe phẩy cũng lười,
Vào rừng cởi áo hở vai phơi trần.
Tháo khăn vắt tạm lên tường,
Đầu trần hóng gió giữa rừng thông reo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Hạ nhật sơn trung