09/12/2022 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa (Nhuyễn thảo bình sa quá vũ tân)
浣溪沙(軟草平沙過雨新)

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 29/01/2008 14:21

 

Nguyên tác

軟草平沙過雨新,
輕步走馬路無塵,
何時收拾耦耕身。

日暖桑麻興似潑,
風來蒿艾氣如薰,
使君元是此中人。

Phiên âm

Nhuyễn thảo bình sa quá vũ tân,
Khinh bộ tẩu mã lộ vô trần,
Hà thì thu thập ngẫu canh thân[1].

Nhật noãn tang ma hưng tự bát,
Phong lai hao ngải khí như huân,
Sứ quân nguyên thị thử trung nhân.

Dịch nghĩa

Cỏ non được trận mưa tươi tỉnh,
Đi ngựa trên đường cát mỏng, không có bụi,
Đến bao giờ ta mới trở thành người đi cày đôi.

Ngày nắng ấm, dâu gai sáng sủa như được tưới nước,
Gió về cây cao, cây ngải toả hơi thơm,
Quan phủ cũng vốn là người ở trong đó ra.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Đám cỏ tươi non qua trận mưa,
Ngựa non, cát mỏng, bụi không mờ,
Ngày nào trở lại ruộng vườn xưa.

Trời ấm dâu gai như tắm tưới,
Gió về cao, ngải thoảng hương đưa,
Quan ta cũng ở đất này ra.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Luận ngữ: Trường Thu, Kiệt Nịch cùng cày đôi. Ở đây tác giả tỏ ý mình cũng muốn về cày ruộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Hoán khê sa (Nhuyễn thảo bình sa quá vũ tân)