30/01/2023 09:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ảo

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2011 20:55

 

Nhân sinh ảo ảnh được thua
Giấc kê - ảo vọng, cợt đùa chơi vơi
Cõi mê, đố kỵ nực cười
Ưu phiền trừ bớt, mới tươi kiếp người
Nguồn: Huy Dung, Cát pha lê, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Ảo