01/07/2022 14:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Cớ chi mà các ngươi cười nhạo báng”
“О, как смеялись вы над нами”

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2012 08:38

 

Nguyên tác

О, как смеялись вы над нами,
Как ненавидели вы нас
За то, что тихими стихами
Мы громко обличили вас!
Но мы - всё те же. Мы, поэты,
За вас, о вас тоскуем вновь,
Храня священную любовь,
Твердя старинные обеты...
И так же прост наш тихий храм,
Мы на стенах читаем сроки...
Так смейтесь, и не верьте нам,
И не читайте наши строки
О том, что под землей струи
Поют, о том, что бродят светы...

Но помни Тютчева заветы:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...

Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Cớ chi mà các ngươi cười nhạo báng
Cớ chi các ngươi thù ghét chúng tôi
Bởi lẽ chúng tôi vạch trần chân tướng các ngươi
Bằng những vần thơ hiền hoà chúng tôi sáng tác!
Nhưng trước sau chúng tôi vẫn là chúng tôi
Là thi sĩ, nghĩ về các ngươi, chúng tôi lại thấy chua xót buồn đau
Nhưng tình yêu thiêng liêng chúng tôi vẫn gìn giữ nâng niu
Và tâm niệm những lời thề ước ngày xưa...
Lâu đài tĩnh lặng chúng tôi xây bình dị
Chúng tôi đọc trên tường tuổi thọ của lâu đài...
Các ngươi cứ cười nhạo đi, và đừng tin chúng tôi nữa
Đừng đọc những dòng chúng tôi đã viết
Rằng trong lòng đất có những dòng mạch nước
Đang hát về quý vị thượng lưu đi vơ vẩn lang thang...

Nhưng, hãy nhớ lời Tjuttsev di huấn cho đời:
Hãy im lặng, ẩn mình và giấu kín
Cả những tình cảm lẫn những ước mơ...

Tháng 1 năm 1911
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » “Cớ chi mà các ngươi cười nhạo báng”