23/05/2022 09:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký đề La Phù biệt nghiệp
寄題羅浮別業

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2009 02:32

 

Nguyên tác

不將真性染埃塵,
為有煙霞伴此身。
帶日長江好歸信,
博羅山下碧桃春。

Phiên âm

Bất tương chân tính nhiễm ai trần,
Vị hữu yên hà bạn thử thân.
Đới nhật Trường Giang hảo quy tín,
Bác La[1] sơn hạ bích đào xuân.

Dịch nghĩa

Không muốn để cho chân tâm mình nhiễm bụi bậm,
Thì phải như người xưa rũ sạch công danh, bạn cùng sương khói.
Dưới ánh trăng, bên dòng Trường Giang, giữ vững niềm tin,
Là sẽ về Bác La tu tiên dưới cành đào xuân biếc.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Tính tự nhiên không nhiễm bụi trần
Bạn cùng mây khói nhẹ tinh thần
Trường Giang ngày báo tin lành đến
Núi Bác La, đào rực vẻ xuân
La Phù là núi ở địa phận huyện Tăng Thành, tỉnh Quảng Đông, phía đông tiếp giáp địa giới huyện Bác La, núi này có hơn bốn trăm ngọn, nổi tiếng ở Việt Trung. Cát Hồng người đời Đông Tấn từ bỏ quan chức, tu đạo tiên đắc đạo, có viết sách để lại hướng dẫn người đời sau.

Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006
[1] Ở địa phận tỉnh Quảng Đông, phía tây bắc có núi La Phù, nổi tiếng là nơi có nhiều hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Ký đề La Phù biệt nghiệp