29/10/2021 00:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giương cung sắp bắn phượng hoàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 13:17

 

Giương cung sắp bắn phượng hoàng,
Chẳng may lại phải một đàn chim ri.
Lấy sào mà đuổi nó đi,
Nó kêu ríu rít kẻo thì điếc tai.
Khảo dị:
Giương cung rắp bắn phượng hoàng,
Không ngờ lại phải một đàn chim ri.
Lấy sào rắp đuổi nó đi,
Kẻo kêu ríu rít vậy thì điếc tai.
Giương cung mà bắn phượng hoàng,
Chẳng may lại phải một đàn chim ri.
Lấy sào mà đuổi nó đi,
Nó kêu réo rắt kẻo thì điếc tai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giương cung sắp bắn phượng hoàng