18/08/2022 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Pha bát thủ kỳ 7
東坡八首其七

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/11/2018 12:23

 

Nguyên tác

潘子久不調,
沽酒江南村。
郭生本将種,
賣葯西市垣。
古生亦好事,
恐是押牙孫。
家有十畝竹,
無時客叩門。
我穷交舊絕,
三子獨見存。
従我菸東坡,
劳饷同一餐。
可憐杜拾遗,
事與朱阮掄。
吾師卜子夏,
四海皆弟昆。

Phiên âm

Phan tử cựu bất điệu,
Cô tửu Giang Nam thôn.
Quách sinh bản tương chủng,
Mại dược tây thị viên.
Cổ sinh diệc hiếu sự,
Khủng thị áp nha tôn.
Gia hữu thập mẫu trúc,
Vô thời dung khấu môn.
Ngã cùng giao cựu tuyệt,
Tam tử độc kiến tồn.
Tòng ngã ư Đông Pha,
Lao hưởng đồng nhất xan.
Khả liên Đỗ thập di[1],
Sự dữ Chu Nguyễn luân.
Ngô sư Bốc Tử Hạ,
Tứ hải giai đệ côn.

Dịch nghĩa

Bác Phan từ lâu không đến,
rủ đi mua rượu xóm Giang Nam.
Bác Quách đang sửa soạn gieo giống,
bán thuốc ở chợ phía tây.
Bác Cổ lại khá bày vẽ,
chắc là bắt con cháu nhín răng.
Nhà có mười mẫu tre,
không hề có người đến đập cửa.
Ta còn ở bước đường cùng, bạn ngày xưa không còn ai,
Chỉ còn thấy có ba bác đó,
theo ta ở Đông Pha.
cùng làm lụng mệt nhọc rồi cùng chung bữa.
Khá thương Đỗ thập di,
Việc gì mà bàn với Chu Nguyễn?
Thầy ta là Bốc Tử Hạ,
bốn biển đều là anh em.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bác Phan đã từ lâu không đến,
Rủ đi mua rượu xóm Giang Nam.
Gieo trồng bác Quách lo toan,
Lại thêm bán thuốc ở đàng chợ tây.
Bác Cổ lại khéo bày vẽ chuyện,
Bắt cháu con phải nhịn răng sao!
Đất vườn mười mẫu tre pheo,
Mà sao chẳng thấy bóng người tới lui.
Bước đường cùng bạn bầu thưa thớt,
Duy chỉ còn ba bác với ta.
Đã theo đến chốn Đông Pha,
Đói no chia sẻ thật là tình thâm.
Thương Đỗ Phủ muôn phần cay đắng,
Việc Nguyễn Chu bàn luận trước sau.
Xem như Bốc Tử là thầy,
Anh em bè bạn dẫy đầy bốn phương.
Hoàng Châu, năm Nguyên Phong thứ 5 (1082) đời Tống Thần Tông

Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).

[1] Đỗ Phủ đời Đường, cuộc đời cũng có nhiều cảnh khốn cùng như Đông Pha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Đông Pha bát thủ kỳ 7