05/10/2022 12:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỗ công bộ Thục trung ly tịch
杜工部蜀中離席

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 14:22

 

Nguyên tác

人生何處不離群?
世路干戈惜暫分。
雪嶺未歸天外使,
松州猶駐殿前軍。
座中醉客延醒客,
江上晴雲雜雨雲。
美酒成都堪送老,
當壚仍是卓文君。

Phiên âm

Nhân sinh hà xứ bất ly quần?
Thế lộ can qua tích tạm phân.
Tuyết Lĩnh[1] vị quy thiên ngoại sứ,
Tùng Châu[2] do trú điện tiền quân.
Toạ trung tuý khách diên tỉnh khách,
Giang thượng tình vân tạp vũ vân.
Mỹ tửu Thành Đô[3] kham tống lão,
Đương lô nhưng thị Trác Văn Quân.

Dịch nghĩa

Đời người có chỗ nào không có sự chia ly?
Vì chiến tranh nên mới tạm xa nhau
Tuyết Lĩnh chưa trở về người sứ giả ngoài ngàn dặm
Tùng Châu còn dừng lại vị điện tiền tướng quân
Trong bàn tiệc người say còn mời rượu người tỉnh
Trên mặt sông đám mây trong xen lẫn với đám mây tạp
Rượu ngon ở Thành Đô không xua đi được tuổi già
Nhưng trong quán rượu vẫn còn Trác Văn Quân đứng bán.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Còn có nơi nào chẳng hợp-tan?
Can qua nên phải tạm lìa thân.
Sứ còn ngàn dặm ngoài non Tuyết,
Tướng vẫn trú thân giữa bãi Tùng.
Giữa tiệc kẻ say mời kẻ tỉnh,
Trên sông mây tạp lẫn mây trong.
Thành Đô rượu khó xua già cả,
Trong quán Văn Quân vẫn đứng trông.
Đỗ công bộ tức Đỗ Phủ, vì ông có làm chức Viên bộ công ngoại lang ở đất Thục. Đỗ Phủ sống trước đời Lý Thương Ẩn, ý nghĩa đề mục chưa rõ ràng, có thể tạm hiểu là làm theo thể thơ của Đỗ Phủ.

[1] Núi Tuyết Lĩnh nằm ở tây bắc huyện Lệ Giang tỉnh Vân Nam.
[3] Thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, nơi trước đây Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như có mở quán rượu lúc hàn vi khi mới lấy nhau (đời Hán Võ Đế).
[2] Nay ở tại huyện Tùng Phiên tỉnh Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đỗ công bộ Thục trung ly tịch