09/08/2022 17:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thần vũ
晨雨

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2012 14:56

 

Nguyên tác

小雨晨光內,
初來葉上聞。
霧交才灑地,
風逆旋隨雲。
暫起柴荊色,
輕沾鳥獸群。
麝香山一半,
亭午未全分。

Phiên âm

Tiểu vũ thần quang nội,
Sơ lai diệp thượng văn.
Vụ giao tài sái địa,
Phong nghịch toàn tuỳ vân.
Tạm khởi sài kinh sắc,
Khinh triêm điểu thú quần.
Xạ Hương sơn nhất bán,
Đình ngọ vị toàn phân.

Dịch nghĩa

Mưa nhỏ trong ánh sáng ban mai,
Khi mới rơi, nghe tiếng trên lá.
Mù phủ đầy mặt đất,
Gió ngược mang theo mây.
Trong chốc lát nó làm nổi bật màu cây cỏ,
Làm ướt nhẹ bầy muông thú.
Núi Xạ Hương mới lộ một nửa,
Cũng chưa rõ là đúng giữa ngày.

Bản dịch của Phan Ngọc

Buổi sáng mưa lất phất
Trên lá nghe trước tiên
Mù chăng mặt đất ướt
Mưa theo gió bay liền
Sắc cây tươi thắm lại
Muông chim ướt thân mình
Núi Xạ Hương một nửa
Đến trưa chưa rõ hình
(Năm 767)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thần vũ